Image
Image

Terms & Conditions

HOSPITALITY SERVICES

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ιδιοκτήτες, μισθωτές ή επίσημα εξουσιοδοτημένους διαχειριστές ακινήτων, καταλυμάτων και τουριστικών κατοικιών.

Στοχεύοντας στην βέλτιστη απόδοση του καταλύματος, υπογράφεται από τα δύο μέρη σχετικό συμφωνητικό, το οποίο διασαφηνίζει τους όρους της εκάστοτε συνεργασίας.

Με γνώμονα την θεμιτή απόδοση, η συνεργασία διέπεται από τις αρχές της εχεμύθειας για την διακίνηση πληροφοριών, αποκλειστικά μεταξύ των συμβαλλομένων και το περιεχόμενό της δεν κοινοποιείται σε τρίτους ούτε δημοσιοποιείται σε κανένα μέσο.

Τα ζητήματα που αφορούν τις συμφωνηθείσες και παρεχόμενες υπηρεσίες και τους τομείς διαχείρισης του καταλύματος που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές, επιλύονται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των δυο μερών που υπογράφουν. Η Authentic Kefalonia δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει ενημέρωση σε άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εκάστοτε συμφωνητικό.

Ο συμβαλλόμενος εκ μέρους του καταλύματος, πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτογραφικό υλικό προς χρήση για την προβολή της ιδιοκτησίας του. Μπορεί να κάνει χρήση της σχετικής υπηρεσίας μας ή να απευθυνθεί ο ίδιος σε επαγγελματία φωτογράφο ώστε να εξασφαλίσει κατάλληλο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή του καταλύματός του.

VACATION PLANNING

Authentic Kefalonia coordinates activities and services provided by third parties, who are registered with the Greek tax authorities and are obliged to operate according to the Greek laws and provide insurance. All third parties are held responsible for the safety and the security of their accommodation, service premises, vehicles or vessels. Should any safety or security issues or emergencies arise during the use of any service provided by a third party, they are to be handled by the Greek Authorities.

Vacation planning services, are subject to a service fee which corresponds to the 5% of the total budget mentioned in the submitted form. The service fee is paid upon submission and is not refundable. Authentic Kefalonia is obliged to provide at least 1 combination of the services summited, within 48 hours from the submission.

In case one or more of the services are not available during the time frame declared by the traveler and/or at the budget provided, within 48 hours the traveler will receive a full report of the actions taken and the reason of the outcome. In case the customer has already submitted an inquiry and later wishes to extend the time frame, there will be no additional fees charged, on the condition that the budget amount remains the same.

In case the customer wishes to increase the budget after the 48hour period has not produced an outcome for their inquiry, the customer is required to pay the additional fee that will occur until the full payment is corresponding to the 5% of the final budget.

In case Authentic Kefalonia does not provide a proposal or a full report at the end of the 48 hour period, the customer is entitled to a full refund.

Privacy Policy

Policy of Protection of Personal Data
Last updated: 27/07/22

 

INFORMATION WE COLLECT AND HOW WE USE IT
We do not collect and process data except when voluntarily provided by you. Each visitor can navigate in our website without giving any personal information.
You will need personal data (full name of bride, full name of groom, mobile phone number, home/work phone number, email, address, city, postal / zip code, country / region) when you fill the website contact form.
 

We use your personal information to:

  • To provide customer service related to your interactions with us
  •  Responding to your inquiries and other communications

How we collect personal data?

CONTACT INFORMATION
  • Directly from you when you communicate with us via email
IP ADDRESSES
The IP address through which the PC has access to the Internet and then to the website is used solely for gathering statistics.
 
ANONYMOUS DATA / "COOKIE" TECHNOLOGY
To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Cookies are a standard method of registering user preferences when people use websites, to ensure a better and more personalized experience. These preferences are stored in a file on your computer's hard disk drive. For example, a cookie would contain your preferred country of residence so we do not have to ask you this question each time you visit.
Our website uses both persistent and session cookies. Persistent cookies are cookies that stay on your computer permanently until you "manually" delete them. Session cookies delete themselves automatically when you leave a website and go to another one or shut down your browser.
We also use analytical cookies. These allow us to recognize and count the number of visitors and to see how visitors move around the site when they are using it. This helps us improve the way our website works, for example by making sure users find what they need easily.
The visitor / user of this website may adjust his schedule for navigation and web browsing (web browser) so that either warns him to use "cookies" on certain services or to refuse to accept the use of "cookies "in any case. If the visitor / user of the services and pages do not wish to use "cookies" to identify himself may have limited access to some of the services, uses or functions provided by this website.
You can control and/or delete cookies as you wish - for details, see aboutcookies.org 
 
EXTERNAL LINKS TO OTHER SITES
Our website includes external links to other websites, which are not controlled by us but by third parties (natural or legal persons). Under no circumstances is our website responsible for the privacy policy that these websites follow.  We encourage you to review and understand their privacy practices before providing them with personal information.
 
PROTECTION OF PERSONAL DATA
Our website is hosted on one of Europe's most famous and secure data center, it is in a dedicated environment that means it does not share the same resources with malicious and fraud websites.
Although we take all reasonable steps to protect your personal data, we can not guarantee the security of personal data disclosed over the Internet. You accept the inherent consequences for the security of transactions executed over the internet and we are not responsible for any breach of security unless we act in negligence and only to the extent specified in these terms and conditions of use of the website.
 
ENCRYPTION
From the very beginning until the completion of your on-line session, all your personal information is encrypted under the 256-bit (Secure Sockets Layer - SSL) encryption protocol. Every time you send information towards the system, your browser first encrypts the information using the 256 bits key and then sends the information to the system. The system decodes the information using the same key (which is predetermined at the start of your connection to the service) and then goes on to process the information. The system sends you information using the same encryption procedure.
 
CHILDREN & PERSONAL DATA
To respect the privacy of children and to comply with the laws designed to protect children, children under the age of 16 should not provide any Data. We will not knowingly collect, use, or disclose Data from a minor under the age of 16, without obtaining prior consent from a person with parental responsibility (parent, guardian). We ask that parents supervise their children while online.
 
DISCLOSING YOUR INFORMATION
We treat all personal information as confidential and we will never sell, rent, share or otherwise distribute or make available your data to third parties (natural-legal entities) with the exception of the relevant provisions of the law that concern forwarding information to the relevant authorities.
 
RETENTION OF YOUR PERSONAL INFORMATION
There is no specific timeout in which data is 'mature' or ceases to exist, and can be only manually deleted.
 
RIGHT TO ACCESS DATA
You have the right to access and update your Data or to require their deletion.
If you want to access, change or even delete your details, please contact us at the emails listed below and we will take immediate action.
 
CONTACT
If you have any questions about Privacy Policy or wish to exercise any of your, please contact us at the addresses show on our website.
 
Zoe Stefanatou
Email: info@authentickefalonia.com
Tel: 0030 6948772072

CHANGES OF PRIVACY POLICY
We reserve the right to modify our Privacy Policy at any time and in any manner.  When we post changes to this Privacy Policy, we will update the “last updated” date at the top of this Privacy Policy and we encourage you to regularly check this Privacy Policy for changes.
Image
Image
side_travel.jpg
Kefalonia Accommodation
kefalonia_guide.jpg
side1 side1 side1 kefalonia accommodation side1
Image

CONTACT

AUTHENTIC KEFALONIA

Zoe Stefanatou - Tel: 0030 6948772072

Facebook  ·  Instagram  ·  YouTube  ·  LinkedIn  ·  Blog

©2022 Authentic Kefalonia | Design & SEO by: Sami Computers - kefalonia.website